Våra värderingar   

 

Givetvis får bönderna vi köper riset av rättvist betalt, likaså garanterar vi att det inte förekommer barnarbete i fabriken. För oss är detta en självklarhet, men vi känner ändå att vi behöver förmedla det till våra kunder, så det inte finns några oklarheter kring det.

 

Vi försöker att minimera skadliga effekter på miljön, genom att kontrollera jord, växtskyddsmedel, odlingar och att se till fabriken hanterar allt korrekt.

Miljöarbetet är ju en pågående process och vi försöker alltid att bli bättre.

 

Vårt mål har hela tiden varit att få fram det bästa riset på marknaden, utan att kompromissa med våra värderingar. Vi har kombinerat modern teknologi med traditionellt kunnande och omtanke.